De Raad van Toezicht (RvT) van onze scholengroep bestaat uit vijf personen.

De RvT oefent zijn taken uit op basis van de vastgelegde statuten en reglementen. De leden van de raad opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk.

Code goed onderwijsbestuur voor het VO

De RvT handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code goed onderwijsbestuur voor het VO. Tevens is de RvT (collectief) lid van de VTOI en weet zich vertegenwoordigd door deze vereniging in onder andere de CAO-afspraken voor bestuurders. De actuele vergoedingsregeling voor toezichthouders wordt toegepast.

Samenstelling van de RvT

Dhr. drs. B.H.T. Roodink

Functie in RvT: Voorzitter
Aandachtsgebied: Governance en onderwijsontwikkelingen
Commissies: Commissie Onderwijs en Kwaliteit
Reguliere werkzaamheden: Zelfstandig adviseur
Nevenfuncties: Voorzitter RvT Sg Het Streek

1e benoeming: 01-08-2013 t/m 01-08-2017
2e benoeming: 01-08-2017 t/m 01-08-2021

Mw. J.M.J. Mens

Functie in RvT: Lid
Aandachtsgebied: Onderwijsontwikkeling
Commissies: Renumeratiecommissie
Reguliere werkzaamheden: zelfstandige management adviespraktijk op het gebied van strategie en organisatie, interim-management en consultancy in HBO, MBO, VO en PO.
Nevenfuncties:
– Lid Raad van Toezicht Stichting de Vrije School Noord- en Oost-Nederland
– Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Hogeschool Utrecht
– Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stadkamer Zwolle, profiel Strategie, Educatie en HR
– Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Stichting Carmel College

1e benoeming: 01-02-2020 t/m 01-02-2024
2e benoeming:

Dhr. drs. J.V.C.T. van Duren RC

Functie in RvT: Lid
Aandachtsgebied: Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering
Commissies: Auditcommissie
Reguliere werkzaamheden: Manager Financiën & Control
Nevenfuncties:
– Lid RvT Stichting Rijnbrink
– Lid RvC Woningbouwcoöperatie Talis
– Lid RvT Stichting gezondheidscentra Eindhoven

1e benoeming: 01-08-2013 t/m 01-08-2017
2e benoeming: 01-08-2017 t/m 01-08-2021

Dhr. Th. Verwoert RA RE

Functie in RvT: Lid
Aandachtsgebied: Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering
Commissies: Auditcommissie
Reguliere werkzaamheden: Registeraccountant-partner
Nevenfuncties:
– Lid bestuur St. Heilig Landstichting en Eerste Hulp Stichting der Heilig Land Stichting
– Lid bestuur St. Dienstverlening Entrea

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020
2e benoeming: 01-08-2020 t/m 01-08-2024

Mw. P.M. Schouten

Functie in RvT: Lid
Aandachtsgebied: Onderwijsontwikkelingen, kwaliteit
Commissies: Onderwijs & Kwaliteit
Reguliere werkzaamheden: Coördinator HRM- Financiën Lindenberg, Nijmegen.
Nevenfuncties:
– Lid RvT Stichting Oeverwal,
– Locatiemanager ‘In het Pakhuis’, Zetten.

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020
2e benoeming: 01-08-2020 t/m 01-08-2024