De Raad van Commissarissen (RvC) van onze scholengroep bestaat uit vijf personen.

De RvC oefent zijn taken uit op basis van de vastgelegde statuten en reglementen. De leden van de raad opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk.

Code goed onderwijsbestuur voor het VO

De RvC handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code goed onderwijsbestuur voor het VO. Tevens is de RvC (collectief) lid van de VTOI en weet zich vertegenwoordigd door deze vereniging in onder andere de CAO-afspraken voor bestuurders. De actuele vergoedingsregeling voor toezichthouders wordt toegepast.

Samenstelling van de RvC

Dhr. A. Jongstra

Functie in RvC: Voorzitter
Aandachtsgebied:
Commissies:
Reguliere werkzaamheden: Directeur Bestuurder van een Woning cooperatie
Nevenfuncties: Bestuurslid Aedes

1e benoeming: 01-08-2021 t/m 01-08-2025
2e benoeming:

Mw. J.M.J. Mens

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Onderwijsontwikkeling
Commissies: Renumeratiecommissie
Reguliere werkzaamheden: zelfstandige management adviespraktijk op het gebied van strategie en organisatie, interim-management en consultancy in HBO, MBO, VO en PO.
Nevenfuncties:
– Lid Raad van Toezicht Stichting de Vrije School Noord- en Oost-Nederland
– Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Hogeschool Utrecht
– Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stadkamer Zwolle, profiel Strategie, Educatie en HR
– Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Stichting Carmel College

1e benoeming: 01-02-2020 t/m 01-02-2024
2e benoeming:

Mw. A. van de Klift

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied:
Commissies:
Reguliere werkzaamheden: Gemeentesecretaris/algemeen directeur van een gemeente in Gelderland
Nevenfuncties:
– Voorzitter FAMO
– Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Oss
– Lid Raad van Toezicht stichting Trivium
– Bestuurlijk secretaris/penningmeester van het Dagelijks Bestuur van de VNG provincie Utrecht
– Lid landelijke Taskforce Samen Organiseren

1e benoeming: 01-08-2021 t/m 01-08-2025
2e benoeming:

Dhr. Th. Verwoert RA RE

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering
Commissies: Auditcommissie
Reguliere werkzaamheden: Registeraccountant-partner
Nevenfuncties:
– Lid bestuur St. Heilig Landstichting en Eerste Hulp Stichting der Heilig Land Stichting
– Lid bestuur St. Dienstverlening Entrea

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020
2e benoeming: 01-08-2020 t/m 01-08-2024

Mw. P.M. Schouten

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Onderwijsontwikkelingen, kwaliteit
Commissies: Onderwijs & Kwaliteit
Reguliere werkzaamheden: Coördinator HRM- Financiën Lindenberg, Nijmegen.
Nevenfuncties:
– Lid RvT Stichting Oeverwal,
– Locatiemanager ‘In het Pakhuis’, Zetten.

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020
2e benoeming: 01-08-2020 t/m 01-08-2024