Raad van Toezicht (RvT)

Laatst aangepast op 19 december 2016

De Raad van Toezicht van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat uit vijf personen.

Zij oefenen hun taak uit op basis van de statuten en reglementen. De leden van de raad opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk. De Raad van Toezicht handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code goed onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs. De Raad van Toezicht is (collectief) lid van de VTOI en weet zich vertegenwoordigd door deze vereniging in onder andere de CAO afspraken voor bestuurders. De actuele vergoedingsregeling voor toezichthouders wordt toegepast. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 RVT website2