Raad van Toezicht (RvT)

Laatst aangepast op 05 oktober 2020

De Raad van Toezicht van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat uit vijf personen.

Zij oefenen hun taak uit op basis van de statuten en reglementen. De leden van de raad opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk. De Raad van Toezicht handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code goed onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs. De Raad van Toezicht is (collectief) lid van de VTOI en weet zich vertegenwoordigd door deze vereniging in onder andere de CAO afspraken voor bestuurders. De actuele vergoedingsregeling voor toezichthouders wordt toegepast. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 

Naam  Functies/werkzaamheden

1e benoeming en
2e benoeming

Dhr. drs. B.H.T. Roodink

Functie in RvT:
- Voorzitter
Aandachtsgebied:
- Governance en onderwijsontwikkelingen
Commissies:
- lid commissie Onderwijs en kwaliteit
Reguliere werkzaamheden:
- Zelfstandig adviseur
Nevenfuncties: 
- Voorzitter RvT Sg Het Streek

1e benoeming:
01-08-2013 t/m 01-08-2017

2e benoeming:
01-08-2017 t/m 01-08-2021

Mw. J. Mens  Functie in RvT:

 - Lid
Aandachtsgebied:
- Onderwijs & Kwaliteit
Commissies:
 - Renumeratiecommissie
 Reguliere werkzaamheden:
 - Eigenaar Mens Advies en Management
Nevenfuncties:
 - Lid Raad van Toezicht Stichting de Vrije School Noord- en Oost-Nederland
- Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Hogeschool Utrecht
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stadkamer Zwolle, profiel Strategie, Educatie en HR
- Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Stichting Carmel College

 1e benoeming:

01-02-2020 t/m 31-01-2025

Mw. mr. N. Stommels  Functie in RvT:

 - Lid
Aandachtsgebied: 
- Juridische zaken
Commissies:
- Renumeratiecommissie
Reguliere werkzaamheden:
- Partner Brunet advocaten, Nijmegen
Nevenfuncties: 
- Lid RvT Stichting Fluvius

1e benoeming:

19-01-2011 t/m 19-01-2015

2e benoeming:
19-01-2015 t/m 19-01-2019

Dhr. drs. J.V.C.T. van Duren RC

Functie in RvT:
- Lid
Aandachtsgebied:
- Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering
Commissies:
- Auditcommissie
Reguliere werkzaamheden:
- Manager Financiën & Control
Nevenfuncties: 
- Lid RvT Stichting Rijnbrink
- Lid RvC Woningbouwcoöperatie Talis
- Lid RvT Stichting gezondheidscentra Eindhoven

1e benoeming:
01-08-2013 t/m 01-08-2017

2e benoeming:
01-08-2017 t/m 01-08-2021

 Dhr. Th. Verwoert RA RE

Functie in RvT:
- Lid
Aandachtsgebied:
- Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering
Commissies:
- Auditcommissie
Reguliere werkzaamheden:
- Registeraccountant-partner
Nevenfuncties: 
- Lid bestuur St. Heilig Landstichting en 
Eerste Hulp Stichting der Heilig Land
Stichting
- Lid bestuur St. Dienstverlening Entrea

1e benoeming:
01-08-2016 t/m 01-08-2020

 2e benoeming:
 
Mw. P.M. Schouten  Functie in RvT:

 - Lid
Aandachtsgebied:
 - Onderwijsontwikkelingen, kwaliteit
Commissies:
- Onderwijs & Kwaliteit
Reguliere werkzaamheden:
- Coördinator HRM- Financiën Lindenberg,
Nijmegen.
Nevenfuncties:
- Lid RvT Stichting Oeverwal,
- Locatiemanager ‘In het Pakhuis’, Zetten.

1e benoeming:
01-08-2016 t/m 01-08-2020

 2e benoeming: