Missie & visie

Laatst aangepast op 17 februari 2016

De scholengroep  streeft de volgende missie, visie en kernwaarden na.

Missie

“De Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is er voor de leerlingen in de regio. Zij biedt ambitieus onderwijs dat eisen stelt en waar ieders talent (h)erkend wordt. De scholengroep neemt een zichtbare plek in binnen de samenleving en biedt leerlingen en medewerkers veiligheid. Zo wil de scholengroep de leerlingen eigentijds en wereldwijs onderwijs aanbieden. Vanuit een solide basis biedt de scholengroep een uitdagende en dynamische leeromgeving.”

Visie

• Aansluiten bij onze leerlingen;
• De goede positie van de scholen in een veranderende omgeving verder ontwikkelen;
• Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen;
• Talent vinden en binden.

Kernwaarden

Met als uitgangspunten de missie en de visie van de scholengroep zijn de volgende kernwaarden naar voren gekomen:

• Ambitieus. We halen eruit wat erin zit. Bij onze leerlingen, onze medewerkers, onze partners in de regio en bij elkaar. Iedereen krijgt de ruimte om te groeien.
• Open. We staan voor iedereen open. Ook zijn we open naar elkaar en transparant over onze prestaties.
• Veilig. We hebben oog voor elkaar en zien elkaar staan. Samen creëren we een veilige, vriendelijke sfeer waarin we leren en werken.
• Gericht op samenwerking. We doen het samen. Met de vijf scholen, met collegae, met leerlingen, hun ouders en onze partners in de regio
• Trots. Onze leerlingen en docenten doen fantastische dingen. We zijn vijf geweldige scholen en daar zijn we trots op.