Directies

Laatst aangepast op 23 oktober 2018

Onderstaand een overzicht van de directies binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

Hendrik Pierson College 
De leiding van het Hendrik Pierson College berust bij de rector (eindverantwoordelijke) en het managementteam bestaande uit vier teamleiders. De afdelingsleiders zijn integraal verantwoordelijk voor hun afdelingen, zowel voor onderwijs en begeleiding als voor beheer en de dagelijkse leiding.

HPC Zetten 
Dhr. G. Beekhuizen, rector 
Teamleiders: 
Dhr. C. Oosterink (onderbouw havo-vwo) 
Mw. E. Mulder (bovenbouw havo-vwo) 
Dhr. F. Naber (vmbo bbl-kbl) 
Dhr. W. Klaassen (mavo)

Over Betuwe College 
De schoolleiding van het Over Betuwe College bestaat uit de directeur/rector en de teamleiders van de drie OBC-scholen. De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, het beheer en de dagelijkse leiding op OBC Bemmel, OBC Elst en OBC Huissen. De teamleiders coƶrdineren de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding binnen de afdeling. 

OBC Bemmel
Mw. R. Bloemberg, rector
Teamleiders:
Dhr. Paul Kerrebijn (vmbo-t onderbouw)
Mw. M. Jansen (vmbo-t bovenbouw)
Dhr. W. Lepp (havo - vwo bovenbouw)
Mw. W. Meij (havo - vwo onderbouw)
Mw. I. Goris (tweetalig havo - vwo)

OBC Elst 
Dhr. C. Lohnstein, directeur 
Teamleiders:
Mw. T. Thomas (bovenbouw)
Dhr. M. van der Ree (onderbouw)

OBC Huissen 
Mw. J. Klein Willink, directeur 
Teamleider: 
Dhr. T. Melchers (vmbo g/t, bovenbouw Dienstverlening & Producten (D&P))
Mw. N. de Bie (onderbouw vmbo-b en vmbo-k)
Dhr. M. Walburg (bovenbouw Zorg & Welzijn (Z&W), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE))

Basisschool Dr. Lammerts van Buerenschool
De directie van de LvB bestaat uit een persoon: Jos Schoenmakers (directeur). Hij houdt zich bezig met onderwijsmanagement, onderwijsbeleid, personeelsmanagement, personeelsbeleid, beheer, onderhoud en met financiĆ«n.