Directies

Laatst aangepast op 16 september 2020

Onderstaand een overzicht van de directies binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

Hendrik Pierson College 
De leiding van het Hendrik Pierson College berust bij de rector (eindverantwoordelijke) en het managementteam bestaande uit vier teamleiders. De afdelingsleiders zijn integraal verantwoordelijk voor hun afdelingen, zowel voor onderwijs en begeleiding als voor beheer en de dagelijkse leiding.

HPC Zetten 
Dhr. Gijs Beekhuizen, rector 
Teamleiders: 
Dhr. Chris Oosterink (onderbouw havo-vwo) 
Mw. Erna Mulder (bovenbouw havo-vwo) 
Dhr. Frans Naber (vmbo bbl-kbl) 
Mw. Wijmien Klaassen (mavo)

Over Betuwe College 
De schoolleiding van het Over Betuwe College bestaat uit de directeur/rector en de teamleiders van de drie OBC-scholen. De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, het beheer en de dagelijkse leiding op OBC Bemmel, OBC Elst en OBC Huissen. De teamleiders coƶrdineren de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding binnen de afdeling. 

OBC Bemmel
Dhr. Joost Eijkhout, Interim-rector
Teamleiders:
Dhr. Paul Kerrebijn (vmbo-t onderbouw)
Mw. Monique Jansen (vmbo-t bovenbouw)
Mw. Kasia Tolak (havo - vwo bovenbouw)
Mw. Wendy Meij (havo - vwo onderbouw)
Mw. Marijke Mulder (havo - vwo onderbouw)
Mw. Ingrid Goris (tweetalig havo - vwo)

OBC Elst 
Dhr. Charles Lohnstein, directeur 
Teamleiders:
Mw. Tanja Thomas (bovenbouw)
Dhr. Menno van der Ree (onderbouw)

OBC Huissen 
Mw. Janine Klein Willink, directeur 
Teamleider: 
Dhr. Theo Melchers (vmbo g/t, bovenbouw Dienstverlening & Producten (D&P))
Mw. Nienke de Bie (onderbouw vmbo-b en vmbo-k)
Dhr. Michel Walburg (bovenbouw Zorg & Welzijn (Z&W), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE))

Basisschool Dr. Lammerts van Buerenschool
De directie van de LvB bestaat uit een persoon: Jos Schoenmakers (directeur). Hij houdt zich bezig met onderwijsmanagement, onderwijsbeleid, personeelsmanagement, personeelsbeleid, beheer, onderhoud en met financiĆ«n.