Postbus 19
6680 AA Bemmel

Tel. 0481 - 47 05 55
Fax 0481 - 47 05 50

[email protected]
www.sgomb.nl

Directies

Laatst aangepast op 07 december 2016

Onderstaand een overzicht van de directies binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

Hendrik Pierson College 
De leiding van het Hendrik Pierson College berust bij de rector (eindverantwoordelijke) en het managementteam bestaande uit vier teamleiders. De afdelingsleiders zijn integraal verantwoordelijk voor hun afdelingen, zowel voor onderwijs en begeleiding als voor beheer en de dagelijkse leiding.

HPC Zetten 
Dhr. G. Beekhuizen, rector 
Teamleiders: 
Dhr. C. Oosterink (onderbouw havo-vwo) 
Mw. E. Mulder (bovenbouw havo-vwo) 
Dhr. F. Naber (vmbo bbl-kbl) 
Dhr. W. Klaassen (mavo)

Over Betuwe College 
De schoolleiding van het Over Betuwe College bestaat uit de directeur/rector en de teamleiders van de drie OBC-scholen. De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, het beheer en de dagelijkse leiding op OBC Bemmel, OBC Elst en OBC Huissen. De teamleiders coördineren de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding binnen de afdeling. 

OBC Bemmel, havo/vwo Locatie De Heister 
Mw. R. Bloemberg, rector
Teamleiders:
Dhr. W. Lepp ((tweetalig) havo, bovenbouw)
Mw. W. Meij ((tweetalig) vwo, onderbouw)
Mw. N. Schadenberg ((tweetalig) vwo, bovenbouw) 
Mw. I. Goris ((tweetalig) havo, onderbouw)

OBC Bemmel, vmbo-t Locatie Essenpas 
Dhr. R. van der Wielen, directeur 
Teamleider
Mw. M. Jansen (vmbo-t, bovenbouw)
Dhr. P. Kerrebijn (vmbo-t, onderbouw)

OBC Elst 
Dhr. C. Lohnstein, directeur 
Teamleiders:
Mw. T. Thomas (bovenbouw)
Dhr. M. van der Ree (onderbouw)

OBC Huissen 
Mw. J. Klein Willink, directeur 
Teamleider: 
Dhr. T. Melchers (vmbo g/t, bovenbouw Dienstverlening & Producten (D&P), Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV))
Mw. N. de Bie (onderbouw vmbo-b en vmbo-k)
Dhr. M. Walburg (bovenbouw Zorg & Welzijn (Z&W), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Metaaltechniek (MT))

Basisschool Dr. Lammerts van Bueren
De directie van de LvB bestaat uit een persoon: Jos Schoenmakers (directeur). Hij houdt zich bezig met onderwijsmanagement, onderwijsbeleid, personeelsmanagement, personeelsbeleid, beheer, onderhoud en met financiën.