Overzicht van de directies binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe:

Hendrik Pierson College

De leiding van het Hendrik Pierson College berust bij de rector (eindverantwoordelijke) en het managementteam bestaande uit vier teamleiders. De afdelingsleiders zijn integraal verantwoordelijk voor hun afdelingen, zowel voor onderwijs en begeleiding als voor beheer en de dagelijkse leiding.

HPC Zetten

Dhr. Gijs Beekhuizen, rector

Teamleiders:
Mw. Erna Mulder (bovenbouw havo-vwo)
Dhr. Frans Naber (bovenbouw vmbo bbl-kbl en mavo)
Mw. Wijmien Klaassen (brede onderbouw)

Over Betuwe College

De schoolleiding van het Over Betuwe College bestaat uit de directeur/rector en de teamleiders van de drie OBC-scholen. De directeur/rector is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, het beheer en de dagelijkse leiding op OBC Bemmel, OBC Elst en OBC Huissen. De teamleiders coördineren de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding binnen de afdeling.

OBC Bemmel

Mw. Mascha Schnitzler, rector

Teamleiders:
Mw. Marion Hagdorn a.i. (vmbo-t leerjaar 1 en havo – vwo leerjaar 1-3)
Mw. Wendy Meij (vmbo-t leerjaar 1 en havo – vwo leerjaar 1-3)
Mw. Marijke Mulder (vmbo-t leerjaar 1 en havo – vwo leerjaar 1-3)
Mw. Ingrid Goris (tweetalig havo en vwo leerjaar 1-3)
Mw. Monique Jansen (vmbo-t leerjaar 2-4)
Mw. Babs Penning de Vries ((Tweetalig) havo 4-5 en (tweetalig) vwo 4-6)
Mw. Kasia Tolak ((Tweetalig) havo 4-5 en (tweetalig) vwo 4-6)
Dhr. Jan-Willem Hoogland a.i. (Organisatie en bedrijfsvoering)

OBC Elst

Dhr. Charles Lohnstein, directeur

Teamleiders:
Mw. Tanja Thomas (havo)
Dhr. Menno van der Ree (mavo)

OBC Huissen

Dhr. Joeri Vonk, directeur

Teamleiders:
Dhr. Theo Melchers (bovenbouw vmbo g/t en Dienstverlening & Producten (D&P))
Mw. Nienke de Bie (onderbouw vmbo-b, vmbo-k en vmbo g/t)
Dhr. Michel Walburg (bovenbouw vmbo-b en vmbo-k en Zorg & Welzijn (Z&W), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE))

Basisschool Dr. Lammerts van Buerenschool

De directie van de LvB bestaat uit een persoon: Jos Schoenmakers (directeur). Hij houdt zich bezig met onderwijsmanagement, onderwijsbeleid, personeelsmanagement, personeelsbeleid, beheer, onderhoud en met financiën.