Sociaal fonds

Laatst aangepast op 19 december 2018

De Scholengroep Over- en Midden Betuwe kent een beperkt sociaal fonds voor zowel het Hendrik Pierson College als voor het Over Betuwe College. Ouders waarvan het gezinsinkomen maximaal 120% van het wettelijk minimumloon bedraagt kunnen hier een beroep op doen voor een tegemoetkoming in de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage en van de kosten voor afdelingsactiviteiten en excursies. Er zijn ook regelingen voor speciale opleidingen aan het Over Betuwe College. Download de verschillende regelingen (inclusief aanvraagformulier) door met rechts op een link te klikken. Kies vervolgens "Doel opslaan als ...".