Sociaal fonds

Laatst aangepast op 16 juni 2020

De Scholengroep Over- en Midden Betuwe kent een beperkt sociaal fonds voor zowel het Hendrik Pierson College als voor het Over Betuwe College. Ouders waarvan het gezinsinkomen maximaal 130% van het wettelijk minimumloon bedraagt kunnen hier een beroep op doen voor een tegemoetkoming in de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage en van de kosten voor afdelingsactiviteiten en excursies. Er zijn ook regelingen voor de speciale opleidingen op de scholen. Download onderstaand de verschillende regelingen (inclusief aanvraagformulier).