Aansprakelijkheid / Schade

Laatst aangepast op 11 april 2017

De scholen zijn niet aansprakelijk voor schade aan of het zoekraken van eigendommen, leermiddelen en dergelijke van leerlingen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor een afzonderlijke eigendommenverzekering afsluiten waarmee risico’s zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen van de leerling worden gedekt. Dit tijdens het verblijf op school alsmede gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd, respectievelijk het van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/ hulpkracht aangegeven plaats gaan en terug.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van onze verzekeraar: www.leerlingenverzekering.nl Ook de inboedelverzekering van ouder(s)/verzorger(s) kan in dezen mogelijk dekking bieden wanneer deze is uitgebreid met een zogenaamde ‘buitenshuisdekking’ voor ‘mobiele inboedel’, zoals laptops, mobiele telefoons, sportspullen e.d. Het verdient aanbeveling om hierover navraag te doen bij uw verzekeraar. Voor schade door een leerling toegebracht aan gebouwen, inventaris, leermiddelen van anderen e.d. zijn de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk. De Scholengroep Over- en Midden-Betuwe adviseert de ouder(s)/verzorger(s) een WA-verzekering af te sluiten wanneer dit nog niet gebeurd is.