Strategisch beleidsplan online SAMEN STERK

Laatst aangepast op 26 augustus 2020

Als scholengroep maken wij ons de komende vijf jaren ‘STERK’ voor kwaliteitsonderwijs.

We willen ons als kwaliteitsonderwijsinstituut stevig verankeren in de regio. Dat doen we met alle professionals die betrokken zijn bij onze scholengroep. En met een plan dat voor iedereen (h)erkenbaar is. Het is een duidelijke opdracht die tot uiting komt in zeven te realiseren strategische doelen, die we op basis van een breed ingezette voorbereiding hebben gedefinieerd.

Duidelijk is dat er sprake is van een gezamenlijke missie. Iedere medewerker en alle overige belanghebbenden dragen op zijn of haar manier een steentje bij in het succes van onze mooie scholengroep. In de online versie (onderstaande link) van het strategisch beleidsplan 2018-2023 leest u de hoofdlijnen van het strategisch beleid. Ook kunt u hier de volledige versie downloaden.

Strategisch beleidsplan