In Zetten is in schooljaar 2017-2018 gestart met ‘De Overstap’ en maakt onze scholengroep deel uit van een landelijke pilot inzake 10-14 onderwijs.

Meer informatie over De Overstap, een gezamenlijk initiatief van de Dr. Lammerts van Buerenschool (PO) en Hendrik Pierson College (VO) in Zetten? Bekijk deze pagina en deze pagina voor meer informatie.

Bredere (door)ontwikkeling

Ten aanzien van de bredere (door)ontwikkeling van het ‘10-14 onderwijs’ en de doorlopende leerlijn vanuit het primair onderwijs bij onze andere scholen, zijn op eigen verzoek (van andere in ons voedingsgebied actieve primair onderwijsinstellingen) gesprekken opgestart. Gedurende de komende jaren is het aannemelijk dat een aansluiting po-vo à la ‘De Overstap’ stapsgewijs zal worden uitgerold binnen onze scholengroep.